s

Подготовка

#AsenovTrainingCamp

Теоретическо обучение

Всеки техник който бива назначен в фирма Асенов, преминава през задължителена 3 седмична теоретическа подготовка. Учебният материал се мени, според сектора в който техника ще работи, като целта на обучението е новите попълнения на нашият екип да бъдат добре подготвени, а съществуващите служители да бъдат в крак с актуалните нормативни наредби и технологии.

Практическо обучение

Всички техници които работят в нашата организация, преминават през задължителна едномесечена практическа подготовка. За целта, те биват обучавани в нашите предвидени за това помещения и придобиват опит на работа по модерните и актуални методи и Европейски норми за качество.